VIZIUNEA  ŞCOLII

Motto: „Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.

 

VIZIUNEA LICEULUI UCECOM  “SPIRU HARET“ PLOIEŞTI

Şcoala noastră va fi recunoscută pe plan local şi nu numai, pentru:

– o înaltă calitate şi un profesionalism deosebit al activităţii instructiv- educative desfăşurate în unitatea noastră de învăţământ;

– o puternică motivaţie, angajare şi aptitudini profesionale din partea corpului profesoral şi a elevilor;

– climatul intelectual oferit ca suport pentru elevi şi profesori;

– dezvoltarea de relaţii mutuale benefice cu diverse instituţii şi agenţi economici, cu profil de activitate asemănător domeniilor de pregătire oferite de instituţia noastră de învăţământ.

 

MISIUNEA ŞCOLII 

Motto: „Fii competitiv!”

 

MISIUNEA LICEULUI  UCECOM  “SPIRU HARET“ PLOIEŞTI

PROMOVAREA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS ŞI FLEXIBIL, CAPABIL DE:

  • asigurarea accesului la educaţie tuturor solicitanţilor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal,  profesional şi integrarea în comunitate.
  • dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune.
  • formarea de meseriaşi şi specialişti sau mici întreprinzători care să se poată adapta la cerintele societăţii locale, regionale, naţionale şi chiar, europene.
  • promovarea calificărilor profesionale şi specializărilor tradiţionale.
  • satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor elevilor, părinţilor si agentilor economici privind calitatea serviciilor educaţionale –formative şi informative- şi adecvarea acestora la exigenţele pieţei forţei de muncă.
  • calificarea şi recalificarea adulţilor.