CINE SUNTEM NOI

 Instituţie de învăţământ particular, acreditată cu OMECTS nr. 4368/ 06.06.2012, este situată în municipiul PLOIEŞTI, strada Dr. Toma Ionescu, nr. 27, în prezent având denumirea de – LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM  “SPIRU HARET“  Municipiul PLOIEŞTI.

VIZIUNEA ŞCOLII

Motto: „Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.

MISIUNEA ŞCOLII

Motto: „Fii competitiv!”

Promovarea unui invatamant deschis si flexibil tuturor.

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA – FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

Acces la noutățile de formare continuă și dezvoltare personală.

Logheaza-te la Google Classroom

PROGRAMUL DE PREGATIRE SUPLIMENTARA A EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT

PROCES VERBAL

SCOALA NOASTRA

Motto: „Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Bucuria de a trai.

O noua generatie de absolventi paraseste scoala noastra si intra in viata.

Lucratori in Domeniul Vanzarilor

De ce NOI?

VIZIUNEA ŞCOLII

Şcoala noastră va fi recunoscută pe plan local şi nu numai, pentru:

– o înaltă calitate şi un profesionalism deosebit al activităţii instructiv- educative desfăşurate în unitatea noastră de învăţământ;

– o puternică motivaţie, angajare şi aptitudini profesionale din partea corpului profesoral şi a elevilor;

– climatul intelectual oferit ca suport pentru elevi şi profesori;

– dezvoltarea de relaţii mutuale benefice cu diverse instituţii şi agenţi economici, cu profil de activitate asemănător domeniilor de pregătire oferite de instituţia noastră de învăţământ.

MISIUNEA ŞCOLII

PROMOVAREA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS ŞI FLEXIBIL, CAPABIL DE:

  • asigurarea accesului la educaţie tuturor solicitanţilor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal,  profesional şi integrarea în comunitate.
  • dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune.
  • formarea de meseriaşi şi specialişti sau mici întreprinzători care să se poată adapta la cerintele societăţii locale, regionale, naţionale şi chiar, europene.
  • promovarea calificărilor profesionale şi specializărilor tradiţionale.
  • satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor elevilor, părinţilor si agentilor economici privind calitatea serviciilor educaţionale –formative şi informative- şi adecvarea acestora la exigenţele pieţei forţei de muncă.
  • calificarea şi recalificarea adulţilor.

OFERTA EDUCATIONALA_2024-2025

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025   LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “Spiru Haret” Municipiul Ploieşti, unitate de învățământ particular, acreditată, propune în OFERTA EDUCAŢIONALĂ, a ANULUI ŞCOLAR 2024-2025   ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI CLASA a IX-a, următoarele domenii de pregătire și calificări profesionale: Domeniul de pregatire profesională: Turism şi alimentaţie Calificarea profesională: BUCĂTAR, […]

Module Notiuni Fundamentale de Igiena

FUNDAȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI  “SPIRU HARET” FILIALA  PLOIEȘTI STR. DR. TOMA IONESCU, NR. 27 Tel/Fax.: 0244 523381-Secretariat; Tel. 0244 525902-Contabilitate E-mail: ucecompl@yahoo.com www.liceul-ucecom.ro   ORGANIZEAZĂ INSTRUIREA ȘI EXAMEN LA NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ PENTRU URMĂTOARELE MODULE: Modulul nr. 1 Instruirea personalului din unități care prestează servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a […]

INVATA CONTINUU DEOARECE VIATA NU INCETEAZA SA NE DEA LECTII

Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.

Motto: „Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”