LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” PLOIESTI

SCURT ISTORIC

       Instituţie de învăţământ particular, acreditată cu OMECTS nr. 4368/ 06.06.2012, este situată în municipiul PLOIEŞTI, strada Dr. Toma Ionescu, nr. 27, în prezent având denumirea de – LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM  “SPIRU HARET“  Municipiul PLOIEŞTI.

Instituţia de învăţământ  şi-a deschis porţile pentru prima dată în anul 1957, iar pe parcursul timpului a funcţionat sub mai multe denumiri, după cum urmează:

 1. Şcoala Profesională şi de Ucenici UCECOM (1957-1990): cu următoarele forme şi nivele de şcolarizare: Şcoală profesională de 3 ani;  Şcoală de ucenici de 2 ani şi Ucenicie la locul de muncă de un an, având cursuri teoretice comasate precunm şi cursuri de calificare şi policalificare pentru adulţi.
 2. Grupul Şcolar UCECOM (1990-1994): Şcoală profesională; Şcoală de ucenici/ Complementară şi de ucenici; Şcoală de maiştri;  Şcoală postliceală.
 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „SPIRU HARET” (1994-2010): Şcoală profesională; Şcoală de ucenici; Şcoală postliceală; Centru de calificare/reclificare a forţei de muncă, pentru adulţi.
 1. Liceul UCECOM „Spiru Haret” Ploieşti, 2010-2012: Şcoala de Arte şi Meserii niv. 1; Anul de completare niv. 2 şi liceu tehnologic, profil servicii nivel 3 de calificare profesională.
 2. Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Municipiul Ploieşti, noua denumire a unităţii şcolare este atribuită din anul şcolar 2012-2013: liceu tehnologic, profil servicii, învăţământ profesional.

Din momentul înfiinţării învăţământului liceal pe lângă pregătirea prin învăţământul profesional performant şi demontrat de unitatea de învăţământ de-a lungul existenţei şcolii, ca fiind de calitate,  a apărut şi necesitatea ca  principiile de funcţionare ale şcolii să sufere revizuiri:

 • asigurarea unui învăţământ de înaltă calitate, promovarea unei strategii orientate spre performanţă şi spre valori;
 • asigurarea şanselor egale la instruire;
 • promovarea tinerilor talentaţi;
 • imbunătăţirea continuă a relaţiilor cu beneficiarii educaţiei, a relaţiilor publice;
 • intărirea dimensiunii europene a educaţiei;
 • asigurarea obiectivităţii faţă de beneficiarii direcţi ai educaţiei, luarea în considerare a opiniilor acestora şi eficientizarea activităţii consiliului elevilor;
 • asigurarea unei pregătiri profesionale echivalente cu pregătirea standard din alte ţări europene;
 • formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi a societăţii (violenţa, imoralitatea, drogurile etc.).

În cei peste 57 de ani de existenţă, şcoala s-a afirmat ca o unitate de învăţământ  modernă, cu o baza didactico-materială bogată, cu rezultate foarte bune în pregătirea forţei de muncă, care ne-au impus pe piaţa ofertei educaţionale împreună cu  celelalte unităţi şcolare din municipiul Ploieşti şi judeţ.

În perioada de existenţă a unităţii de învăţământ s-au desfăşurat activităţi de pregătire profesională a elevilor pentru următoarele domenii de pregătire, calificări profesionale şi nivele de pregătire profesională  1 şi 2 prin şcoala de arte şi meserii-anul de completare, prin liceu tehnologic nivel 3 de calificare profesională şi nivel 3 plus de calificare profesională prin şcoala potliceală:

 • Învăţământ profesional: Școala de Arte și Meserii-Anul de Completare:
 • Domeniul mecanic: Lăcătuş mecanic, Sudor, Mecanic auto, Tinichigiu-vopsitor-auto, Bijutier, Electromecanic auto.
 • Domeniul electromecanic: Electromecanic maşini şi aparate electrice, Electromecanic auto, Electromecanic reparaţii frigidere şi aparate electronice.
 • Domeniul textile: Croitor îmbrăcăminte pentru femei şi bărbaţi, Tricoter- confecţioner, Confecţioner produse textile, Cizmar, Tăbăcar, Marochiner.
 • Domeniul estetica şi igiena corpului uman: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.
 • Domeniul turism şi alimentaţie: Bucătar, Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, Cofetar patiser.
 • Domeniul Comerţ: Recepţioner-distribuitor.
 • Liceu Tehnologic, Profil Servicii:
 • Domeniul estetica şi igiena corpului uman: Coafor-stilist.
 • Domeniul turism şi alimentaţie: Tehnician în gastronomie, Tehnician în turism, Organizator banqueting.
 • Domeniul economic: Tehnician în activităţi economice.
 • Şcoală Postliceală:
 • Domeniul textile: Creator proiectant îmbrăcăminte.
 • Domeniul economic: Asistent de gestiune, Funcţionar bancar, Agent vamal.
 • Domeniul estetica şi igiena corpului uman: Cosmetician.

       CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR, instituţia de învăţământ şi-a desfăşurat activitatea de pregătire profesională prin calificare,  recalificare şi perfecţionare pentru forţa de muncă din sistemul cooperatist şi nu numai, iar  din anul 1991, activitatea a continuat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Formare a Forţei de Muncă Prahova.

Centrul de formare profesională a adulţilor, a organizat şi finalizat cursuri de calificare şi recalificare  a peste 3.000 de şomeri în diverse meserii ca: tinichigiu-vopsitor auto, electromecanic auto, tâmplar universal, tapiţer, asamblor articole textile, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, lucrător în tricotaje-confecţii, lucrător în comerţ, comerciant-vânzător mărfuri alimentare, comerciant-vânzător mărfuri nealimentare, operator calculatoare, meserii cerute pe piaţa muncii.

În condiţiile reorganizării procesului de formare profesională pentru adulţi, central de calificare-recalificare s-a orientat spre domeniile de formare profesională prioritare Regiunii Sud-Muntenia respectiv,  pentru profilul serviciilor, din domeniile de pregătire profesională: estetica şi igiena corpului omenesc, turism şi alimentaţie, dar şi pentru profilul tehnic, domeniile de pregătire profesională:  mecanică şi industrie alimentară.

Particularităţi

       Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”  Municipiul  Ploieşti, face parte din Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” alături de alte 10 unităţi  şcolare din ţară, care îşi au sediul în oraşele: Arad, Baia Mare, Brăila, Breaza,  Bucureşti, Constanţa, Craiova,  Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara.

Şcoala este acreditată prin OMEdC nr. 5658/ 14.11.2006 pentru  nivelul 3 de pregătire profesională prin învăţământ profesional şi cu OMECTS  nr. 4368 /06. 06. 2012  pentru liceu tehnologic, profil Servicii, nilelul 4 de calificare profesională.

Şcoala dispune de spaţii  de pregătire teoretică şi practică adecvate şi dotate cu mobilier modern, aparatură şi echipamente corespunzătoare fiecărui domeniu de pregătire.

Activităţile instructiv-educative sunt asigurate de un corp de cadre didactice cu pregătire de specialitate şi psiho-pedagogică de nivel înalt şi, cu o bogată experienţă didactică.

În prezent, Liceul Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” din Ploieşti, este cea mai mare şcoală particulară din judeţul Prahova cu autofinanţare.